Editovat

Významná zakázka na dodání 13 radarů do Číny pokračuje navzdory koronavirové pandemii. Na čas samozřejmě nuceně ustaly přílety zástupců čínského zákazníka do České republiky, výroba ale pokračuje dle plánu a ELDIS Pardubice se vypořádal též se školením obsluhy radarů. Protože školení standardní cestou není možné, uskutečnilo se on-line, čímž se překonala vzdálenost i časový posun. Samozřejmě s tím, že čeští školitelé si museli v průběhu desetidenního školení pokaždé přivstat.

On-line školení jsou v aktuální situaci nevyhnutelným trendem. Proto se touto cestou vydal i tradiční pardubický výrobce radarů. Připravit on-line školení pro obsluhu složitého radarového systému je nelehkým úkolem, navíc vzhledem k nezbytné součinnosti se vzdáleným zákazníkem. Důležitým krokem pro úspěšné zvládnutí školení byla intenzivní spolupráce několika oddělení. Na školení se podílel technický i servisní úsek, zaměstnanci oddělení softwaru a také hardwaru.

"Spolupráce napříč firmou byla kvůli šestihodinovému časovému posunu u čínského zákazníka velice složitá. IT oddělení se podařilo zprostředkovat live stream pomocí kamer z výrobní haly, díky čemuž mohlo probíhat školení obsluhy na hardwarových částech radaru," popisuje Lenka Sixtová, manažerka marketingu ELDIS Pardubice, a doplňuje: "Naši školitelé měli také k dispozici live stream přímo z učebny. Díky snímání projektoru, vlastního monitoru školitele a také samotného školitele se přenesl tým školitelů z Pardubic do Číny. Jednalo se totiž o nástavbové školení, které normálně probíhá u zákazníka."

Díky vzdálenému připojení prostřednictvím VPN mohli školitelé pracovat přímo na zařízeních zákazníka. Tým odborných pracovníků ELDIS Pardubice tak pomohl zajistit nezbytný hardware i software pro potřeby školeného týmu přímo v Číně. Desetidenní školení díky tomu bylo plnohodnotné a adekvátní ke školení za přítomnosti zákazníka.

Zakázku na dodání 13 radarů do Číny získala společnost ELDIS Pardubice v minulém roce. Konkrétně se jedná o jeden primární, osm sekundárních a čtyři kombinované radary. V případě úspěchu této zakázky bude mít společnost otevřené dveře do dalších tendrů.